Thông tin sản phẩm EduMan

Thông tin sản phẩm EduMan

Các phân hệ chức năng:

 1. Quản lý sinh viên
 2. Quản lý danh mục dữ liệu
 3. Quản lý lập kế hoạch đào tạo
 4. Quản lý xếp lớp, Đăng ký học
 5. Sinh viên đăng ký học
 6. Quản lý thu học phí
 7. Quản lý điểm quá trình, rèn luyện
 8. Quản lý tổ chức thi kết thúc học kì
 9. Quản lý nhập điểm thi kết thúc học kỳ
 10. Quản lý xét tốt nghiệp
 11. Quản lý giờ dạy

Một số đặc trưng:

 1. Phân quyền sử dụng chức năng đến từng người dùng
 2. Phân quyền dữ liệu đến từng người dùng
 3. Dễ cài đặt và triển khai
 4. 01 tuần cho việc chuyển toàn bộ dữ liệu cũ từ excel hoặc hệ thống khác sang

Yêu cầu:

 1. 02 máy chủ trong đó có 01 máy với IP tĩnh, cài Window Server 2008+, SQL Server Express 2008+.
 2. Các máy trạm ở phòng ban cài Windows 7 hoặc 10.
 3. Các máy trạm của sinh viên, giáo viên truy cập từ xa chỉ cần kết nối internet và sử dụng trình duyệt.